Ensiapu

Ensiapu tarkoittaa jonkin toisen ihmisen tai oman itsensä auttamiseksi sairauskohtauksen sattuessa tai onnettomuustilanteessa suoritettavia auttavia toimenpiteitä. Ensiapua voi aina antaa ilman erillistä ammattitaitoa tai tarvittavia välineitä. Akuutissa ensiaputilanteessa maallikko voi antaa ensiapua olematta itse lääketieteen ammattilainen. Ensiapu onnettomuustilanteessa on auttamista, johon kuuluvat henkilön pelastaminen, hätäilmoituksen suorittaminen, ensihoidon antama apu ja tarvittava jälkihoito.

Mitä hätäensiapu tarkoittaa?

Hätäensiapu tarkoittaa henkeä pelastavaa toimintaa. Hätäensiavun käytöllä voidaan estää potilaan menehtyminen, eli turvataan hengitys, verenkierto ja tajunnan säilyminen, kunnes ammattiapua saadaan paikalle. Ensiapu1Elottomaksi menneen potilaan painelu-puhalluselvytys on erittäin tärkeä ja ensimmäinen ensiavun muoto, samoin tarvittavan verenvuodon tyrehdyttäminen, tajuttoman laittaminen kylkiasentoon sekä vierasesineen poistaminen hengitysteistä. ensihoitaja on ensihoidon ja akuutin hoidon asiantuntija, jolla on sairaanhoitajan pätevyys. Koulutuksessa opetellaan sairaanhoitajan opintojen lisäksi ensihoidon erikoistilanteita, kuten hälytysajoa, lääkinnällistä johtamista liikenneonnettomuudessa, yhteistyötä hätäkeskuksen, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa, viranomaisradioverkon toimintaa sekä synnytysten avustamista sairaalan ulkopuolella.

Vakavia hätätilanteita voivat olla muun muassa aivoverenkierron häiriöt, diabeetikon heikotus tai ruoan meneminen väärään kurkkuun eli tukehtumisen estäminen sekä pienet vammat ja sairauskohtaukset, joihin ei tarvita ensiavun jälkeen lisää apua. Auttajan on tärkeää huolehtia aina puhtaudesta ja rauhallisuudestaan, eli koskaan ei pidä hätääntyä. Auttajan rauhallisuus rauhoittaa myös avun saajaa.

Pidä ensiapuvälineitä saatavilla

Henkilö pitää ohjata hoitoon kaikissa tilanteissa, joihin tavallinen ensiapu ei auta.Ensiapu2 Ensiapuvälineet on aina hyvä pitää esillä pakattuna ensiapulaukkuun. Autossa on hyvä olla tarvittavat suojakäsineet potilaan ja itsensä suojaamiseksi mahdollisilta tarttuvilta taudeilta sekä kolmioliinoja että jousto- ja suojasiteitä mahdollisten raajavammojen ensiapuun ja haavojen sitomiseen. Turvavyönleikkuri kannattaa pitää mukana, jota käytetään tarvittaessa vaatteiden avaamiseen ja turvavöiden katkomiseen. Lämpöpeite on myös hyvä olla mukana potilaan pitämiseksi lämpimänä ja elvytyssuoja mahdollista puhalluselvytystä varten.

Tieliikennelaki ja pelastuslaki velvoittavat jokaista 18-65-vuotiasta auttamaan kykyjensä mukaan hätätilanteeseen joutuneita henkilöitä. Ensiapukoulutusta ei tarvita onnettomuuspaikalle saapuessaan, vaan ensimmäiseksi pitää selvittää tilanne onnettomuuspaikalla ja soittaa hätänumeroon 112. Punainen Risti järjestää ensiapukoulutusta sitä tarvitseville.

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: