Terveys

Terveys on jokaiselle ihmiselle tärkeä asia, sillä se kuuluu hyvän elämän perusedellytyksiin. Jos terveys kärsii, kärsii usein myös elämänlaatu. Nuorille terveys on usein itsestäänselvyys, eikä omia valintoja välttämättä aina viitsitä miettiä oman terveyden ja tulevaisuuden kannalta. Mitä enemmän ikää tulee mittariin, sitä enemmän oma terveys alkaa kiinnostaa. Ikääntymiseen liittyy monesti erilaisia terveydellisiä vaivoja ja toisinaan jopa vakavia sairauksia. Sairauden uhka saattaa tuntua pelottavalta ja toisinaan jopa hallitsemattomalta. Onkin totta, että ihmisen terveydessä paljon on kiinni puhtaasti tuurista. On kuitenkin helpottavaa tietää, että suuri osa sairauksista on myös ehkäistävissä omilla valinnoilla ja elämäntavoilla. Vaikka omaisitkin geneettisen todennäköisyyden tiettyihin sairauksiin, terveelliset elämäntavat saattavat jopa kokonaan estää näiden sairausgeenien aktivoitumisen. Siksi ei olekaan yhdentekevää, miten ihminen terveydestään huolehtii. Terveellisiä elämäntapoja kannattaa noudattaa jo nuoresta saakka.

Miksi tieto ei siirry käytäntöön?

Terveys1Lähes jokainen suomalainen tietää, mitä terveelliset elämäntavat käytännössä tarkoittavat. Suomessa terveysneuvonta on alkanut jo 1900-luvun alkupuolella, kun esimerkiksi kiertävät kotitalousneuvojat valistivat perheenemäntiä hygieniasta ja terveellisestä ravitsemuksesta. Vuosisadan kuluessa terveydelliset ongelmat ovat muuttaneet muotoaan. Kun aiemmin perheissä kärsittiin aliravitsemuksesta ja tartuntatautien leviämisestä epähygieenisissä olosuhteissa, ovat nykyihmisen ongelmia kakkostyypin diabetes, ylipaino ja liian vähäinen liikunta. Terveellisiä elämäntapoja opetetaan jo koulussa terveystiedon oppitunneilla, mutta silti huonot elintavat eivät tunnu vähenevän. Ylipaino ja liikkumattomuus ovat joka vuosi suurempi ongelma ja niiden mukanaan tuomat sairaudet tuovat suuria kuluja myös yhteiskunnalle. Asiasta puhutaan jatkuvasti mediassa ja kouluissa, mutta silti käännöstä ei näytä tapahtumaan. Mikä avuksi, kun tieto ei siirry teoriaan, vaan ihmiset laiminlyövät terveyttään ihan tietoisesti?

Voidaan toki ajatella, että jokainen saa tehdä omalla terveydellään mitä haluaa, eikä ihmisen ruokailu- tai liikuntatottumuksiin tietenkään voi puuttua. Harva muutos jää pysyväksi, jos kyse ei ole omasta päätöksestä ja omasta halusta muuttaa elämäntapoja terveellisempään suuntaan. Paljon voidaan tehdä kuitenkin myös yhteiskunnallisella tasolla. Esimerkiksi makeisveron avulla voidaan korottaa epäterveellisten elintarvikkeiden hintaa, niin että ihmiset ostaisivat niitä vähemmän. Yritykset voisivat myös tehdä pienempiä sipsi- ja makeispakkauksia niin, että kerta-annos jäisi pienemmäksi. Työnantajia pitäisi kannustaa tarjoamaan työntekijöilleen esimerkiksi liikuntaseteleitä. Myös työergonomia vaikuttaa terveyteen ja sen vuoksi istumatyötä tekeville olisi tarjolla sähköpöytä. Työnantajankin etu on tietysti mahdollisimman terve työntekijä ja siksi monella työpaikalla onkin jo otettu kokeiluun erilaisia terveyttä edistäviä käytäntöjä. Usein yhteiskunnan tai yritysten tekemät muutokset auttavat myös yksilöä tekemään parempia valintoja.

Terveyttä ylläpidetään pienillä teoilla

Terveys2Arkiset teot ja valinnat vaikuttavat paljon siihen, miten pitkään ihminen terveenä pysyy. Yleensä terveyden ylläpitäminen ei vaadi mitään suuria tekoja, vaan pienillä ja jokapäiväisillä arjen valinnoilla on suurin merkitys. Päihteettömyys, kasvispainotteinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta kantavat jo pitkälle. Tupakointi kannattaa lopettaa ja riittävästä unesta kannattaa pitää kiinni. Terveys ei tarkoita vain fyysisten sairauksien välttämistä, vaan myös yhä enenevässä määrin myös henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Stressi ja esimerkiksi liiallinen työnteko altistavat paitsi sydänperäisille sairauksille myös monille mielenterveyden ongelmille, kuten masennukselle ja ahdistukselle. Siksi unen ja rentoutumisen merkitystä ei kannata vähätellä. Hanki siis elämääsi työn lisäksi muutakin sisältöä.

Terveys3

Kun puhutaan terveydestä, ihmistä kannattaa katsoa kokonaisuutena. Hyvät ja rakastavat ihmissuhteet auttavat vähentämään stressiä ja ne myös lievittävät ahdistusta. Mielekkäät harrastukset auttavat päästämään irti työstressistä ja lisäksi niiden avulla mieli pysyy valoisana. Terveellinen ruokavalio ja riittävä liikunta pitävät energiatasot korkeina ja ne myös ehkäisevät ylipainoa, joka on riskitekijä monien sairauksien kohdalla. Uni puolestaan auttaa kehoa parantamaan itse itseään ja toipumaan päivän aikana tapahtuneesta kuormituksesta. Jokaisella elämän osa-alueella on oma tehtävänsä terveyden ylläpidossa. Siksi onkin vaikea sanoa, mitkä asiat ovat terveyden säilymisen kannalta kaikista oleellisimmat. Yleisesti voidaan sanoa, että ihmisen kannattaa pyrkiä mahdollisimman hyvään, mielekkääseen ja tasapainoiseen elämään, johon kuuluu hauskanpitoa ja kurinalaisuutta kohtuullisessa määrin. Liikaa terveydestä ei kuitenkaan kannata huolehtia, sillä se saattaa viedä ilon elämästä. Terveyttä ei myöskään koskaan voi täysin ennakoida.

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: