Terveyskeskus

Kunnan tai kaupunginosan terveyskeskus on enemmän täynnä toimintaa kuin alueen asukkaat tavallisesti ajattelevat. Kulissien takana käsitellään suuriakin asioita ja potilastapaukset voivat pahimmillaan ja parhaimmillaan olla yhtä haastavia kuin suurissa sairaaloissakin. Toisinaan lähin terveyskeskus on ainoa paikka, johon vakavasti sairas ihminen osaa hakeutua, vaikka oikea paikka olisikin erikoissairaanhoidossa. Terve ja nuori ihminen ei välttämättä käy terveyskeskuksessa kovinkaan usein, mutta kroonisesti sairaille ja vanhuksille se voi olla tärkeä osa arjen sujumista. Terveyskeskuksen tarjoamat palvelut riippuvat kunnan vaatimuksista ja resursseista sekä muista lähialueen tarjoamista julkisista terveyspalveluista.

Myös hädän hetkellä

Terveyskeskuksissa ei aina käydä pelkästään varatuilla ajoilla tai rutiinikäynneillä. terveyskeskus päivystys ottaa vastaan potilaita, joilla on jokin akuutti tarve päästä hoitoon ja jotka eivät jostain syystä kuulu tai pääse erikoisterveydenhuollon päivystykseen. Terveyskeskus1Suurista sairaaloista kaukana olevat kunnat saattavat pitää terveyskeskuksiaan auki tavallisten toimistoaikojen ulkopuolella, mikäli päivystys on sovittu heidän hoidettavakseen. Lisäksi joidenkin terveyskeskusten yhteydessä on myös vuodeosasto, jossa jatkohoitoon sijoitettujen potilaiden ohella on myös akuutteja tapauksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiputukseen tulevat potilaat tai muut äkillisen lääkehoidon tarpeen potilaat. Pienemmissä kunnissa ei kuitenkaan ole aina lääkäriä käytettävissä ympäri vuorokauden, jolloin hoidosta vastaavat sairaanhoitajat.

Tavallisina toimistoaikoina terveyskeskuksista saa myös lääkärien ja sairaanhoitajien päivystysaikoja kiireellisiin mutta ei kuitenkaan vakaviin vaivoihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sairastumiset, jotka vaativat sairaslomaa samana päivänä tai pienten lasten kuumetaudit. Pienet tikkaamista vaativat haavat voidaan nekin hoitaa terveyskeskuksessa. Päivystysajat menevät yleensä nopeasti eikä niitä anneta seuraaville päiville, joten ajanvaraukseen tulisi olla yhteydessä heti sen auettua. Jos aikoja ei riitä, potilas saatetaan ohjata sairaalan päivystykseen tai kehottaa soittamaan uudestaan seuraavana päivänä. Kiireettömiä aikoja taas voidaan antaa useankin viikon päähän riippuen terveyskeskuksen resursseista ja palveluiden ruuhkaantumisesta.

Osana arkea

Terveyskeskus voi olla osa terveenkin ihmisen arkea. Neuvolapalvelut ovat useimmissa paikoissa terveyskeskuksen yhteydessä, ja niitä käyttävät muun muassa lapsiperheet ja odottavat äidit. Säännöllisiä rutiinikäyntejä terveyskeskuksessa voivat Terveyskeskus2tarvita kroonisesti sairaat ihmiset, joilla ei ole muita vaivoja ja joiden sairaus on hyvässä hoitotasapainossa. Esimerkiksi diabeetikot voivat käydä lähimmän terveyskeskuksensa diabeteshoitajan luona säännöllisesti. Muita terveyskeskuksen terveille ihmisille tarjoamia palveluita ovat rokotukset. Rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat ilmaisia ja ne kuuluvat kaikille. Matkailijoiden tarvitsemat erikoisemmat rokotteet annetaan myös terveyskeskuksessa, mutta ne pitää maksaa itse ja niitä varten pitää varata aika hyvissä ajoin.

Terveet vanhuksetkin voivat hyötyä terveyskeskuksen palveluista, sillä esimerkiksi kotihoidon organisointi tai hoitotarvikejakelu saattavat toimia terveyskeskuksesta käsin. Sairaanhoitajat, lähihoitajat ja lääkärit eivät siis pidä pelkkää sairasvastaanottoa työpäivänsä aikana, vaan hoitavat monenlaisia asioita yksittäisten potilaiden sekä yhteisön puolesta. Jos et ole vielä tietoinen siitä, millaisia palveluita oma terveyskeskuksesi sinulle tarjoaa, kannattaa käydä vilkaisemassa kunnan tai terveyskeskuksen verkkosivuja. Nykypäivänä asioista tiedotetaan hyvin myös sosiaalisen median kautta, eli silmät kannattaa pitää auki. Soittamalla suoraan terveyskeskukseen voit paitsi varata ajan, saada myös henkilökohtaista palvelua liittyen juuri sinun tarvitsemaasi apuun.

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: